КРЕДИТНА СПІЛКА "ДОБРОБУТ"

Код за ЄДРПОУ: 26358087
Телефон: (04741)5-51-46
e-mail: K_SPILKA_DOBROBUT@UKR.NET
Юридична адреса: Черкаська область, Шполянський район, місто Шпола, вулиця Соборна, будинок 10
 

Загальні збори в 2019 році

 

          Відповідно до статті 14 Закону України „Про кредитні спілки” та пункту 8 статуту кредитної спілки „Добробут” (код ЄДРПОУ 26358087, місцезнаходження - Черкаська область, м. Шпола, вул. Соборна,10) 24 травня 2019 року о 17.00  відбудуться чергові загальні збори членів кредитної спілки „Добробут” в приміщенні Шполянського районного будинку культури за адресою: м. Шпола, вулиця Соборна, 8. Початок реєстрації членів кредитної спілки „Добробут” з 16.30.

Порядок денний:

             1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки „Добробут”  та порядку голосування на зборах.

            2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління кредитної спілки „Добробут” за звітний 2018 рік.

            3. Заслуховування висновку ревізійної комісії кредитної спілки „Добробут” за звітний 2018 рік.

            4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної фінансової звітності (річна звітність та звітні дані) кредитної спілки „Добробут” за звітний 2018 рік.

            5. Затвердження річної фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки „Добробут”  за звітний 2018 рік.

            6. Розгляд бюджету кредитної спілки „Добробут” на 2019 рік.

            7. Обрання членів спостережної ради замість тих у яких закінчився термін повноважень.

            8. Обрання члена ревізійної комісії замість члена ревізійної комісії у якого закінчився термін повноважень.

            9. Визначення аудитора (аудиторської фірми), яка буде підтверджувати достовірність річної фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки „Добробут” за звітний 2019 рік.

          10. Внесення змін до Статуту кредитної спілки „Добробут” з метою приведення даного Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

           11. Внесення змін до Положення про правління кредитної спілки „Добробут” з метою приведення даного положення до вимог чинного законодавства України.

           12. Про виконання рішення чергових загальних зборів від 17 травня 2018 року, щодо обов’язкового внесення усіма членами КС «Добробут» цільового внеску до резервного капіталу.

           13. Прийняття рішення про розподіл доходу кредитної спілки „Добробут” за 2018 рік.

 

                                                         Спостережна рада кредитної спілки „Добробут”