КРЕДИТНА СПІЛКА "ДОБРОБУТ"

Код за ЄДРПОУ: 26358087
Телефон: (04741)5-51-46
e-mail: K_SPILKA_DOBROBUT@UKR.NET
Юридична адреса: Черкаська область, Шполянський район, місто Шпола, вулиця Соборна, будинок 10
 

Депозитні програми

 

     Кредитна спілка «ДОБРОБУТ», що розташована за адресою:20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 10, залучає строкові внески (вклади) члена кредитної спілки на депозитні рахунки та внески (вклади) членів кредитної спілки на вимогу.

     Строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі – строковий внесок (вклад)) - грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

    Внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу – грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та з правом отримання частини вкладу протягом дії договору.

     Зазначені внески (вклади), а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) є власністю члена кредитної спілки та належить до її зобов'язань. Внески (вклади), а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) обліковуються окремо.

     Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади), а також нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами.

     Умови укладення депозитних договорів КС оприлюднюються шляхом розміщення положень про фінансове управління та про фінансові послуги на інформаційному столику споживача у вітальні КС «ДОБРОБУТ».

     Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки із застосуванням таких умов:

     - За строками  внесення внесків (вкладів):

1) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на строк від 1 до 3 місяців (включно);

2) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на строк від 4 до 60 місяців (включно).

     - За способом виплати процентів: з виплатою процентів щомісячно; 2) з виплатою процентів в кінці дії договору.

     - За режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу); 2) без права довнесення частини суми внеску (вкладу).

     - За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без розірвання договору:

1)  з правом зняття частини суми внеску (вкладу);   2) без права зняття частини суми внеску (вкладу).

     - За можливістю капіталізації - без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу).

     - За можливістю застосування в договорах по внесках (вкладах) змінних процентів:

1) без можливості застосування в договорах про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та в договорах внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу змінних процентів;

    Рішенням спостережної ради встановлюються процентні ставки за кожним з підвидів фінансової послуги, що визначені у відповідному рішенні спостережної ради. Розмір плати (процентів), яка нараховується для підвидів внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, встановлюється за рішенням спостережної ради кредитної спілки, виходячи із наступних критеріїв: строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки.

 

Види процентних ставок по строкових вкладах:

 

п/п

 

Назва внеску (вкладу)

Строк (місяців)

Річні проценти

(%)

Річні проценти

(%)після оподаткування

 

Умови

1

«Строковий 1»

1

10

8,1

Без права довнесення та зняття частини внеску (вкладу) протягом терміну  дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

2

«Строковий 2»

3

15

12,1

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

3

«Строковий 3»

6

16

12,9

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

4

«Строковий 4»

12

20

16,1

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

5

«Строковий 5»

12

18

14,5

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів щомісячно

6

«Строковий 6»

15

19

15,3

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів щомісячно

7

«Строковий 7»

15

21

16,9

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

8

«Строковий 8»

24

23

18,5

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів в кінці терміну дії договору

9

«Строковий  9»

24

20

16,1

З правом довнесення частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору (не менше встановленої мінімально можливої суми); без права зняття частини суми внеску протягом дії договору; з виплатою процентів щомісячно

    Внесок (вклад) «На вимогу»залучається на строк від 1 до 60 місяців (включно); річний процент – 10%; з виплатою процентів щомісячно; з правом довнесення частини суми внеску (вкладу); з правом зняття частини суми внеску (вкладу); без права приєднання нарахованих відсотків до основної суми внеску (вкладу); без можливості застосування в договорах змінних процентів.  

    Кредитна спілка залучає внески (вклади) з таким розрахунком, щоб питома вага в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення складала: -  внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу – не більше 1%  від загальної суми внесків (вкладів); -  внески (вклади) за строком внесення від 1 до 3 місяців (включно) – не більше 1%  від загальної суми внесків (вкладів); - внески (вклади) за строком внесення від 4 до 60 місяців (включно)  - не більше 98 % від загальної суми внесків (вкладів).

    Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) встановлюються наступні мінімальні та максимальні строки дії:

- внески (вклади) за строком внесення від 1 до 3 місяців(включно) -строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 1 місяць;  максимальний – 3 місяці. - внески (вклади) на депозитні рахунки за строком внесення від 4 до 60 місяців (включно) -строк дії договору про залучення внеску (вкладу): - мінімальний 4 місяці;  максимальний – 60 місяців.

    За строковими внесками (вкладами), за умови, що зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладень за одним договором становлять:    -  мінімальний – 200 ( двісті) гривень;      -  максимальний – 100000 (сто тисяч) гривень.

   Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів), проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом робочого часу, встановленого внутрішнім розпорядком, передбаченим колективним договором. 

    Підтвердженням залучення внесків (вкладів) є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно з вимогами законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках. Договір по залученню внесків (вкладів) повинен містити порядок нарахування та виплати процентів, у тому числі при достроковому розірванні договору.  Договір про залучення внеску (вкладу) має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами. Один примірник договору про залучення внеску (вкладу) зберігається у кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) кредитна спілка зобов’язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який підписав цей договір.

    Кредитна спілка нараховує та виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу). Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором залучення внеску (вкладу) відбувається відповідно до порядку, встановленого договором.Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) на депозитний рахунокта на внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

У випадку дострокового розірвання договору про залучення внеску (вкладу) кредитна спілка здійснює виплату нарахованих процентів на внесок (вклад) вкладника у розмірі встановленому договором про залучення внеску (вкладу).Кредитна спілка повертає внески (вклади) та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) між членом кредитної спілки (вкладником) і кредитною спілкою. За договором про залучення строкового внеску (вкладу), кредитна спілка видає внесок (вклад) протягом 30 робочих днів з дня отримання вимоги з урахуванням умов договору. За договором про залучення внеску (вкладу) на вимогу – КС видає внесок (вклад) на першу вимогу.

Спілка має право розірвати  Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких правил:

1) Спілка зобов'язана повідомити Вкладника про намір розірвати Договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання Договору;

2) Спілка сплачує проценти за Вкладом згідно ставки, встановленої Договором;

3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов Договору упродовж 10 (десяти)  робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання Договору;

4) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є день, що передує плановій даті розірвання Договору, вказаній Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання Договору.

    Договір може бути припинено також з інших підстав, передбачених законодавством.

    Член кредитної спілки (вкладник) має право звернутися до кредитної спілки з письмовою вимогою про повернення належного йому внеску (вкладу) з дотриманням наступної процедури: 1) Вкладник звертається до кредитної спілки з письмовою вимогою про дострокове поверненнявнеску (вкладу); 2) У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) кредитна спілка: - приймає письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки кредитної спілки; - реєструє письмову вимогу члена кредитної спілки згідно з положенням про документообіг КС; -  виконує вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) в  термін 30 робочих днів з дня отримання вимоги за договорами про залучення строкових внесків (вкладів).

    За умови неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини кредитна спілка видає вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки кредитної спілки.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», від 28.12.2014 № 71-VIII, передбачено, що до пасивних доходів (до яких відносяться проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках) застосовується ставка податку - 18 %. Цим же Законом передбачено, що починаючи з «01» січня 2015 року, введено військовий збір в розмірі 1,5 %, який буде утримуватись з процентних доходів, нарахованих на суму внеску на депозитний рахунок.

Податковим агентом члена кредитної спілки під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів,є кредитна спілка. Податок сплачується (перераховується) у строки, визначені Податковим Кодексом для місячного податкового періоду із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці; при цьому до податкових органів не надаються дані про вкладників.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, телефон: (044) 234-39-46.

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, телефон: (044) 528-92-36, телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05; Інспекція з питань захисту прав споживачів в Черкаській області, 18008, м.Черкаси, вулиця Володимира Ложешнікова, 56; тел.(0472) 45-62-05.