КРЕДИТНА СПІЛКА "ДОБРОБУТ"

Код за ЄДРПОУ: 26358087
Телефон: (04741)5-51-46
e-mail: K_SPILKA_DOBROBUT@UKR.NET
Юридична адреса: Черкаська область, Шполянський район, місто Шпола, вулиця Соборна, будинок 10
 

Кредитні програми (Паспорти кредитів)

  Кредити видаються членам спілки на наступних умовах:

а)  мета отримання кредиту: для ведення особистого селянського господарства; для придбання, будівництва, ремонту та реконструкції нерухомого майна; споживчі кредити;

б) із урахуванням майнового стану та кредитної історії кредит забезпечується порукою фізичних осіб, заставою майна, та інше;

в) за вибором позичальника, з урахуванням його майнового стану, кредит надається у наступних формах:

- кредит з періодичною сплатою відсотків і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- кредит з періодичною сплатою відсотків і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата відсотків проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

г) тип відсоткової ставки – фіксована. Відсоткова ставка за користування кредитом затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження прибутковості на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки і становить 52 % річних на суму залишку кредиту.

д)  кредит може бути виданий на суму в межах  шестимісячного доходу позичальника перед зверненням  за кредитом, або сукупного доходу сім'ї за відповідний період, можливо інше при попередній позитивній кредитній  історії.

е)  орієнтовна реальна процентна  ставка  становить 28,10% на рік від суми виданого кредиту. Плата за користування кредитом розрахована виходячи орієнтовно із 0,14247 за кожний день користування від суми залишку кредиту (денна процентна ставка) При недотриманні строків та розмірів погашення кредиту та виплати процентів, передбачених у кредитному договорі, реальна процентна  ставка по  кредиту (в процентному та грошовому виразі) вираховується за час користування кредитними коштами виходячи із умов Договору щодо нарахування плати за користування кредитними коштами та становить 52 % річних від суми залишку кредиту;

є) строки, на які може бути одержаний кредит:

+ до 3 місяців включно;

+ від 3 місяців до 12 місяців включно;

+ понад 12 місяців;

ж) повернення кредиту здійснюється відповідно до передбаченої у кредитному договорі кількості платежів, із дотриманням їх частоти та обсягів;

з) позичальнику надається право дострокового погашення кредиту за власним розсудом;

и) оцінка майна позичальника, що надається в заставу, здійснюється обов’язково. При цьому позичальник здійснює таку оцінку у уповноваженої на це особи за власний рахунок;

Переваги та недоліки пропонованих схем кредитування:

+ основною перевагою схеми кредитування, за якою здійснюється щомісячне повернення кредиту рівними частинами, полягає у зменшенні витрат позичальника на сплату процентів з кредитом до 24 %, а при достроковому погашенні – ще нижче, оскільки нарахування відсотків проводиться на залишок заборгованості по кредиту;

+ недоліком схеми кредитування, за якою повернення кредиту проводиться в кінці строку дії кредитного договору, є більші витрати позичальника на сплату відсотків – 52 % річних, оскільки нарахування відсотків проводиться на залишок заборгованості по кредиту.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3, телефон: (044) 234-39-46.

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, телефон: (044) 528-92-36, телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05; Інспекція з питань захисту прав споживачів в Черкаській області, 18008, м. Черкаси, вулиця Володимира Ложешнікова, 56; тел.(0472) 45-62-05.